Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

9800 c639 500
  • "I like how sleeping next to someone means more than sex sometimes, the body's way of saying 'I trust you to be by my side at my most vulnerable time,' you have no defenses when you are asleep, you tell no lies" -Eric Shaw
Reposted fromPoranny Poranny vialittle-things little-things
6606 a401 500

June 23 2018

Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"

June 22 2018

2517 5cfe

June 21 2018

5910 7d9b 500
Reposted frommachinae machinae viaFlau Flau
1675 d715
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapasisia pasisia
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński

June 20 2018

2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
5255 2b3d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola

June 13 2018

Nie chodzi o kontrolę, ale o wzajemną akceptację, Wracasz i możesz wreszcie zrzucić wszystkie te opakowania, w których idziesz w świat. Pozwolić sobie na swobodę.
— Jacek Masłowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabylejaka bylejaka
3534 bea5
Reposted frommisterpeter misterpeter viabylejaka bylejaka

June 11 2018

1694 3c63
Reposted fromkarahippie karahippie viamyszkaminnie myszkaminnie
Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie.
— Władysław Biegański
Reposted frombezsenna bezsenna viamyszkaminnie myszkaminnie

June 09 2018

6314 aaa4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viayanek yanek

June 04 2018

0021 0ae1 500
AWOOOOOOOO

June 03 2018

I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— A. Zagajewski 'Lekka przesada'
Reposted fromcorvax corvax
4706 976f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl