Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

9352 6f79
Reposted fromindie indie vialoveandsex loveandsex
2342 168c
Reposted frompunisher punisher viaedhell edhell

August 07 2018

Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viakrzanowa krzanowa
4240 5584
Reposted fromkarahippie karahippie
7615 42bf

August 06 2018

3174 ae4b 500
Reposted from4777727772 4777727772
9541 88b0 500
Reposted fromsarazation sarazation viaagainnewlife againnewlife
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana
Spotykamy kogoś na swojej drodze, zupełnie przypadkowo, jak przechodnia w parku lub na ulicy, przeważnie darujemy mu tylko spojrzenie, ale nieraz całe życie. Nie wiem, dlaczego tak jest, kto i dlaczego przecina nasze drogi? I dlaczego nagle dwie drogi stają się jedną. Jak to się dzieje, że dwoje dotychczas zupełnie obcych sobie ludzi chce iść nią razem.
— J. L. Wiśniewski ,,Bikini"

August 03 2018

Siedziała w taki sposób, że kawałek jej ramienia napierał na kawałek jego ramienia. I nagle poczuł, że w tych kilku centymetrach kwadratowych mieści się cały sens wszechświata
— Nathan Hill - "Niksy"
Reposted fromDennkost Dennkost viaHypothermia Hypothermia
9182 8810
Blow Your Trumpets Gabriel
Reposted bykvlt kvlt

August 02 2018

5857 b36d
Reposted frommcbiel mcbiel viaponurykosiarz ponurykosiarz

August 01 2018

9267 2ebe
Reposted fromEtnigos Etnigos
0732 780b
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaRudeGirl RudeGirl
1396 4130 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaHypothermia Hypothermia

July 30 2018

1664 56e2
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl