Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
“In the information age, the barriers just aren’t there,” he said. “The barriers are self-imposed. If you want to set off and go develop some grand new thing, you don’t need millions of dollars of capitalization. You need enough pizza and Diet Coke to stick in your refrigerator, a cheap PC to work on, and the dedication to go through with it. We slept on floors. We waded across rivers.” 
— David Kushner, Masters of Doom: How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture
“Carmack was of the moment. His ruling force was focus. Time existed for him not in some promising future or sentimental past but in the present condition, the intricate web ol problems and solutions, imagination and code. He kept nothing from the past–no pictures, no records, no games, no computer disks. He didn’t even save copies of his first games, Wraith and Shadowforge. There was no yearbook to remind of his time at Shadowforge. There was no yearbook to remind of his time at school, no magazine copies of his early publications. He kept nothing but what he needed at the time. His bedroom consisted of a lamp, a pillow, a blanket, and a stack of books. There was no mattress. All he brought with him from home was a cat named Mitzi (a gift from his stepfamily) with a mean streak and a reckless bladder.”
— David Kushner, Masters of Doom: How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture
With Tired Eyes, Tired Minds, Tired Souls, We Slept
3066 f2fd
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaura-lunaris aura-lunaris
Reposted fromFlau Flau
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viastonerr stonerr
0147 7864
Reposted frompesy pesy viajoannna joannna
9545 9294 500
death.
Reposted fromjagger jagger viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
2998 7ae6 500
Reposted fromhagis hagis viasadporn sadporn
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
1811 70f3 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
0713 c31c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaFlau Flau
Reposted fromFlau Flau
0730 6ee1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl